Drugs and Alcohol: The Facts (Czech)

Drugs and Alcohol: The Facts (Czech)

Zneužívání návykových látek je škodlivé nejen pro uživatele samotného. V tomto kurzu se pracovníci dozví, co je to zneužívání drog a alkoholu a o škodách, které zneužívání návykových látek způsobuje zaměstnavatelům. Obsahuje také fakta o běžně zneužívaných návykových látkách a o tom, jak snížit rizika plynoucí ze zneužívání návykových látek. Ideálními studenty jsou zaměstnanci včetně manažerů a vedoucích.

Language
Czech
Estimated Time
45 min
CEU Credits
0.00
Price
$29.95 per seat
Tags
Other Languages

An asterisk (*) denotes a required field

To reset your password, first enter your User Name.
If you remember the security question and the answer, enter the values and click the Submit button to reset the password.

If you do not remember the security question and the answer, enter your registered E-mail address and we will reset your password and send the new password.